--- LETNÍ ZBOŽÍ PRO VÁS ČI VÁŠ OBCHOD SKLADEM ---
Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

  Společnost Pospíšil s.r.o., sídlem U zahrádkářské kolonie 244/10, Praha 4 - 140 00, IČO: 61509337, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 30222, (dále jen společnost Pospíšil s.r.o.) je obchodní společností, která zajišťuje prodej použitého zboží ve svém velkoobchodě formou osobního či internetového prodeje, a to výhradně podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen „kupující“). Uzavření kupní smlouvy mezi firmou Pospíšil s.r.o. a kupujícím se rozumí vytvoření objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami a odsouhlasení těchto obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva, nákup použitého zboží a vztahy z toho vyplývající se mezi Pospíšil s.r.o. a kupujícím se řídí s odvoláním na ustanovení § 261 zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

  Objednávka zboží:
  Veškeré objednávky zboží v elektronickém obchodě firmy Pospíšil s.r.o. ze strany kupujícího budou prováděny výlučně prostřednictvím webového rozhraní na www.second-hand-textil.cz či www.second-hand-land.cz.
  U každého zboží je uvedena váha a druh jeho balení. Kupující si vybere zboží a vloží do košíku. V dalším kroku případně upraví počet ks daného zboží. Po přidání je nutno nechat košík přepočítat. Kupující okamžitě vidí, kolik kg má celkem objednáno. Dále kupující vybere možnost doručení a platbu za zboží.Prodávající upozorňuje že fotky uvedené fotky jsou pouze ilustrativní a nejedná se o konkrétní nabídku zboží.

  Možnosti doručení zboží:
  1) Osobní odběr na adrese velkoobchodu 0,-
  Branišovská 43
  Praha 12 – Točná
  143 00
  Po-Pá 7:00 – 16:00

  2) Doručení přepravní službou DPD
  účtuje Pospíšil s.r.o. částku 150,- Kč včetně DPH, za každých načatých přepravených 25kg zboží.

  3) Doručení přepravní službou 123 kurýr
  účtuje Pospíšil s.r.o. částku 150,- Kč včetně DPH, za každých načatých přepravených 30kg zboží.

  Při útratě 10.000,- vč DPH doprava 123 kurýrem po ČR zdarma.

  4) Doručení přepravní službou DPD na Slovensko
  účtuje Pospíšil s.r.o. částku 10 EUR včetně DPH, za každých načatých přepravených 25kg zboží.

  Možnosti platby:
  1) V hotovosti při převzetí zboží v našem velkoobchodu 0,- Kč

  2) Při platbě prostřednictvím kurýrní služby účtujeme doběrečné ve výši 40,- Kč včetně DPH / 2 EUR

  3) Platby v CZK - převodem na bankovní účet vedený v CZK: 8866930002/5500 Raiffeisenbank a.s. - 0,- Kč. Zboží Pospíšil s.r.o. expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet Pospíšil s.r.o.

  4) Platby v EUR - převodem na bankovní účet vedený v EUR IBAN: CZ6355000000008866930002, SWIFT: RZBCCZPP vedený u Raiffeisenbank a.s. - 0,- Kč. Zboží Pospíšil s.r.o. expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet.

  Pospíšil s.r.o. neúčtuje kupujícímu žádné balné.

  Následně je nutné vyplnit dodací údaje, potvrdit souhrn celkového nákupu a platby za zboží a odsouhlasit obchodní podmínky.

  Ceny:
  Všechny ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě na www.second-hand-textil.cz či www.second-hand-land.cz jsou včetně 21% DPH. U uvedených cen je vždy uveden způsob balení a měrná jednotka (kg, ks). Firma Pospíšil s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty ( DPH ).

  Nabytí vlastnického práva:
  Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží a úplným zaplacením kupní ceny zboží.

  Dodání zboží:
  Pospíšil s.r.o. obvykle expeduje zboží do 24 hodin od přijetí objednávky kupujícího. V případě platby převodem na bankovní účet, až po připsání úplné kupní ceny na účet prodávajícího. O odeslání bude kupující informován emailem, který za tím účelem uvede v objednávce zboží. Přepravní firma má od vyzvednutí u firmy Pospíšil s.r.o. 24 hodin na doručení zásilky kupujícímu po ČR a zpravidla 48 hodin na doručení zboží po Slovensku.

  Kontrola zásilky kupujícím:
  Při dodání balíčku zaměstnancem přepravní společnosti je kupující povinen balíček zkontrolovat, zda není otevřen, či jinak mechanicky poškozen či zničen (dále jen „poškození“). V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které je kupující povinnen firmu Pospíšil s.r.o. neprodleně informovat písemně či emailem na adresu eshop@second-hand-textil.cz. V opačném případě Pospíšil s.r.o. za takovéto poškození balíčku ani zboží kupujícímu neodpovídá.

  Reklamační řád:
  Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané firmou Pospíšil s.r.o. v elektronickém obchodě na www.second-hand-textil.cz či www.second-hand-land.cz je zboží použité a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží, proto není ze strany Pospíšil s.r.o. na zakoupené použité zboží kupujícímu poskytnuta žádná zárukua za jakost.
  Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může kontaktovat jednatele firmy p. Davida Solara na telefonním čísle 603 231 341 či na emailu: info@second-hand-textil.cz nebo písemně na Pospíšil s.r.o., U zahrádkářské kolonie 244/10, Praha 4 - 140 00.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Ochrana osobních dat:
  Osobní data (jako například jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace kupujícího, jsou provozovatelem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (přepravci, banky apod.), a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na kupujícím poskytnuté adresy, včetně elektronických, společnosti Pospíšil s.r.o. a společnostem majetkově spjatým s Pospíšil s.r.o. kupujícímu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

  Zpracování osobních údajů:
  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
  Odmítnout, využívat pouze technické cookies.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?